Zadávání veřejných zakázek dělených na části

Kód: A/22
Termín: 12.10.2021
Čas konání: 9,00 – 15,00
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
Cena bez DPH: 2450,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-284/2018 - "Zadávání veřejných zakázek dělených na části"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

CÍLEM KURZU JE DETAILNĚ SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY S PROBLEMATIKOU DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ČÁSTI. KURZ POSKYTNE ÚČASTNÍKŮM CELKOVÝ PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH PRAVIDLECH ZZVZ UPRAVUJÍCÍCH DĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI. 

Kurz se bude podrobně věnovat problematice určení předmětu jedné veřejné zakázky a stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dělené na části. Také se bude zabývat těmi oblastmi zadávacího řízení, kde může dělení veřejné zakázky na části potenciálně způsobit nestandardní či problematickou situaci. V celém průběhu kurzu budou prezentovány příklady dobré a špatné praxe a bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy účastníků. 

Osnova:

 • Úvod
 • Určení jedné VZ
 • Předpokládaná hodnota jedné VZ
 • Příklady z praxe
 • Dělení VZ na části
 • Úprava ZZVZ – obecná
 • Úprava ZZVZ – nadlimitní režim
 • Zahájení VZ dělené na části
 • Příklady z praxe
 • Běh lhůty pro podání nabídek u VZ dělené na části
 • Příklady z praxe
 • Vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek u VZ dělené na části
 • Vymezení požadavků na předložení nabídky u VZ dělené na části
 • Příklady z praxe
 • Stanovení kvalifikace a kritérií hodnocení u VZ dělené na části
 • Administrace VZ dělené na části
 • Rizika VZ dělených na části
 • Dotazy účastníků, závěr

Při administraci VZ se setkáváme s případy, kdy zadavatel veřejnou zakázku účelově rozdělí. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nám v § 101 rozdělení veřejné zakázky umožňuje, avšak jen za zákonem stanovených podmínek. Tyto podmínky stanovuje mj. § 35 ZVZ, který uvádí i to, že zadavatel může veřejnou zakázku rozdělit na více částí, které jsou ve vzájemné časové, věcné a místní souvislosti, pouze v případě, že tím neobejde povinnosti zákonem stanovené. Mezi další povinnosti patří také povinnost stanovit dle § 18 ZVZ předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na části tak, že sečte předpokládané hodnoty všech dílčích částí veřejné zakázky. Tento konečný součet pak tvoří jeden funkční celek, na jehož základě se určuje režim, v jakém bude veřejná zakázka zadávána. Touto problematikou včetně příkladů dobré a špatné praxe se zabývá tento kurz.

Určení a předpokládané znalosti:

PRO ÚČAST NA KURZU JE VHODNÁ ČÁSTEČNÁ ZNALOST ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NAPŘ. NA ÚROVNI KURZU A/3.

 

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím zde nejsou žádná hodnocení, buďte první!)
Loading...

Komentáře