Způsobilost výdajů

Kód: B/21
Termín: 7.10.2021
Čas konání: 9,00 – 15,00
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
i ONLINE
Cena bez DPH: 2470,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-282/2018 - "Způsobilost výdajů"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Způsobilost výdajů

NA KURZU SE SEZNÁMÍTE S PRAKTICKÝMI ASPEKTY A ÚSKALÍMI JEDNOTLIVÝCH POŽADAVKŮ NA ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ S OHLEDEM NA POŽADAVKY JEDNOTNÉHO METODICKÉHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ, KTERÉ JE ZÁVAZNÉ PRO VŠECHNY ŘÍDÍCÍ ORGÁNY, ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČI DALŠÍ IMPLEMENTAČNÍ SUBJEKTY.

V úvodu kurzu představíme situace, ve kterých lze způsobilost výdajů rozporovat, tj. druhy kontrol a možnosti řídících orgánů či zprostředkujících subjektů při řešení nezpůsobilosti výdajů. Součástí kurzu jsou také konkrétní oblasti, které jsou předmětem ověření v rámci kontrol či auditů, a častá pochybení, která zakládají nezpůsobilost výdajů. V průběhu celého kurzu budeme odkazovat na konkrétní minulou či aktuální praxi vybraných operačních programů.

Obsah:

 • Pár slov k jednotnému metodickému prostředí ESIF
 • Výkon kontrol v odpovědnosti řídícího orgánu / zprostředkujícího subjektu
 • Základní povinnosti ŘO pro nastavení řídicího a kontrolního systému
 • Typy kontrol
 • Specifické oblasti kontroly operací
 • Způsob řešení nedostatků
 • Způsobilost výdajů
 • Definice způsobilosti výdajů
 • Povinnosti týkající se vedení účetnictví
 • Úplné a zjednodušené vykazování výdajů
 • Specifické typy výdajů
 • Způsob ověření a časté chyby

Právní předpisy:

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Metodické pokyny:

 • Metodika řízení programů v programovém období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
 • Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Ministerstvo financí
 • Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
 • vybraná pravidla pro žadatele a příjemce jednotlivých operačních programů (obecná část i specifická část) a další metodické pomůcky pro příjemce a/nebo pracovníky implementační struktury

Určení a předpokládané znalosti: cílovou skupinou jsou především poskytovatelé dotací jak z fondů EU, tak z národní prostředků. Specificky je seminář zaměřen na kontrolní pracovníky, ale také metodiky dotačních programů. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Mohlo by Vás zajímat:

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (10 Průměrné hodnocení4,90 z 5)
Loading...

Co se líbilo uchazečům:

“Dobré příklady z praxe, je vidět, že lektor má zkušenosti!” D.F. Praha

“Vystačilo by i na více dnů, přínosné.” Alena Duchcová

“Vždy jsme spokojeni, kurz Způsobilost výdajů s lektorem Ing. Hermanem považujeme za nutnost.” A. Němcová, audit a kontrola

Komentáře