Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 dny) – pouze PREZENČNĚ

Kód: C/28
Kategorie: Účetnictví
Termín: 9.04.2024
Čas konání: 9. a 10. 4. 2024
Místo konání:
Praha - pouze prezenčně
Cena bez DPH: 5500,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-285/2018 - "Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky"

Pouze prezenčně

V daném termínu se z důvodu praktického zaměření bude kurz konat pouze prezenčně. 

Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 dny)

CÍLEM KURZU JE SEZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮ S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU A PRINCIPY ÚČETNICTVÍ PRO POCHOPNÍ JEHO PODSTATY A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTECH. CÍLEM KURZU NENÍ NAUČIT SE ÚČTOVAT, ALE POCHOPIT CO, JAK A KDE ÚČETNICTVÍ ZACHYCUJE, RESP. CO, KDE V ÚČETNICTVÍ NAJDEME.

Kurz seznamuje s legislativním rámcem účetnictví v ČR, vysvětluje základní principy a logiku účetnictví, způsob zajištění průkaznosti v účetnictví, seznamuje se základními účetními pojmy, základními principy účtování aktiv, pasiv, nákladů a výnosů a rozdíly v účtování rozpočtové sféry, podnikatelů a nevýdělečných organizací.

 

Obsah:

  1. Právní úprava účetnictví v ČR

Platné legislativní schéma účetnictví. Struktura zákona o účetnictví a výklad základních pojmů (účetní jednotka, soustavy účetnictví, formy účetnictví, účetní záznam, účetní doklad a jeho náležitosti, účetní zápis, účetní knihy, průkaznost účetnictví, základní účetní principy), struktura prováděcích účetních vyhlášek MF, české účetní standardy.

  1. Základy teorie podvojného účetnictví

Základní pojmy - aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, účty, podvojné účtování, náklady, výnosy a jejich účtování, podrozvahové účty, závěrkové účty, účtové osnovy, účetní závěrka.

III. Účtování přírůstků a úbytků aktiv a pasiv, nákladů a výnosů v jednotlivých oblastech majetku a závazků, základní principy účtování dotací a rozdíly v jejich  účtování u rozpočtové sféry, podnikatelů a nevýdělečných organizací – základní schéma účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, penězích, pohledávkách a závazcích, účtování provozních dotací, účtování dotací na pořízení dlouhodobého majetku

Určení a předpokládané znalosti: KURZ NEPŘEDPOKLÁDÁ ŽÁDNÉ PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI. JE VHODNÝ I PRO ZAČÁTEČNÍKY K SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRINCIPY A ODLIŠNOSTMI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚČETNICTVÍ PRO OBLAST ŘÍZENÍ A KONTROLY. KURZ JE ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ MANAŽERY, KONTROLORY I INTERNÍ AUDITORY, U KTERÝCH JE POTŘEBA ZNÁT ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČETNICTVÍ. ZKUŠENÍ ÚČETNÍ ZÍSKAJÍ NA KURZU ODPOVĚDI NA OTÁZKY OD DLOUHOLETÉHO AUDITORA A VELICE ŽÁDANÉHO LEKTORA ING. VILÉMA JURÁNKA.

Nezávazná rezervace

Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře

No Thoughts on Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 dny) – pouze PREZENČNĚ

Leave A Comment