Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018

Ministerstvo financí vydalo dne 12. 8. 2019 zrpávu o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání.

Centrální nákup přinesl v roce 2018 úsporu 1, 2 mld. a resortní systémy centralizovaného zadávání úsporu ve výši 0,5 mld.

Na základě vyhodnocení výsledků z pilotního období bylo vytvořeno nové usnesení vlády, nahrazující usnesení předchozí, které stanovuje základní pravidla a definuje tři systémy:

  • resortní společný nákup,
  • meziresortní společný nákup a
  • centrální nákup státu

Návrh usnesení odstraňuje nadbytečné činnosti a zmírňuje administrativní náročnost.

Soubory a odkazy ke stažení:

Usneseni_2019-0487_o-Zprave-o-hodnoceni-CNS-a-resortnich-systemu-CZ-za-rok-2018-a-o-pravidlech-SN

Usneseni_2019-0487-Pr-001_Priloha-c-1-k-UV-c-4872019-Pravidla-Spolecneho-nakupu

Zprava_2018_Zprava-o-hodnoceni-CNS-a-resortnich-systemu-centralizovaneho-zadavani

Zprava-Pr-001_2018_Analyza-resortne-nakupovanych-komodit-a-vyjimek

Zprava-Pr-002_2018_Analyza-nakupu-elektricke-energie

Zprava-Pr-003_2018_Analyza-systemu-centralniho-nakupu-ve-vybranych-statech-EU

vzor smlouvy o centralizovanem zadavani mezi MF a poverujicim zadavatelem:

vzor smlouva o centralizovaném n.

Zdroj MF ČR.