Webový portál RISPF pro digitalizaci dotačních výzev

MF ČR aktualizovalo informace o novém portálu (vývoj od roku 2016), kter má sloužit pro sjednocení dotačních výzev na jedno místo. Zapojení se do systému je dobrovolné, do budoucna by však systém měl sloužit jako klíčový zdroj dat  pro zjednodušenou evidenci neinvestičních dotací podle poslední novely k zákonu 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech.

Systém sjednocuje i evidenční dotační system a správu majetku ve vlastnictví státu (EDS, SMVS). Především umožňuje elektronické podávání, průběžnou evidenci a tím i auditní stopu. Cílem je tedy i omezení administrativní náročnosti. Doposud se do systému zapojilo 8 poskytovatelů dotací a bylo administrováno 84 výzev.

Související semináře:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Nově zveřejněné:

 Informační systémy – jednotný dotační portál

Původní informace (leden 2010 – aktualizace):

Programové financování RISPF – MF ČR