Metodické materiály – transfery

Pracovní skupina Transfery MF ČR byla vytvořena v roce 2015 a obnocena v roce 2016 na základě potřeb objasnění problematiky transferů.

Nejvýznamnější problém je spatřován v úpravě a vymezení jednotlivých toků peněžních prostředků v samotných právních předpisech, kdy jednotlivé právní předpisy jsou nejednoznačné a peněžní tok není dostatečně vymezen, a to včetně chybějící úpravy kompetencí jednotlivých subjektů (např. kompetence krajského úřadu a kraje). (MF ČR)

Ve spolupráci s metodickými centry I. stupně vytváří PS Transfery přehledy účetního a rozpočtového zachycení transferů poskytovaných z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a to včetně vykazování partnerů v Pomocném analytickém přehledu a informace, zda předmětný transfer podléhá finančnímu vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., vyhláška o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů.

Přehledy - zachycení transferů:

Ucetnictvi_2019-03-06_Ucetni-a-rozpoctove-zachyceni-transferu-z-MSMT-v1

Ucetnictvi_2019-03-06_Ucetni-a-rozpoctove-zachyceni-transferu-z-VPS-MF-v1

Ucetnictvi_2019-08-07_Ucetni-a-rozpoctove-zachyceni-transferu-z-MPSV-a-UP-CR-v1

Zdroj MF ČR.

Mohlo by Vás zajímat...

Transfery, praktické problémy jejich účtování