Bulletin 10/2018

 
    

Novinky na říjen

Veřejné zakázky malého rozsahu

Upozorňujeme na navýšení kapacity na kurzu „Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení“ s lektorem Mgr. Ivo Lukšem, který má bohaté zkušenosti s danou problematikou a především pak i potřebnou praxi a schopnost předat posluchačům své znalosti. Termín 4. 10. byl již naplněn, proto jsme navýšili jeho kapacitu změnou učebny a stále se tak na něj můžete hlásit. (ZDE) Zároveň jsme vypsali i nový termín – 3. 12. 2018.(ZDE)

Nejbližší termíny kurzů

  1. října proběhne kurz „Chyby ve veřejných zakázkách“ s lektorem Ing. Ondřejem Hartmanem, o kterém jsme již informovali. Jde o specializovaný kurz, určený pro administrátory veřejných zakázek, kteří potřebují znát možná rizika při zadávání VZ. Kurz upozorňuje na možná úskalí a chyby, kterých se mohou dopustit v rámci procesu zadávání i hodnocení VZ. Cílem je především poskytnout účastníkům poučení, čeho je dobré se vyvarovat a v čem by mohli chybovat.
  2. října se můžete těšit na seminář „Finanční kontrola ve veřejné správě“. Lektor: Mgr. Jana Kranecová, MF ČR. Kurz je akreditovaný MV ČR.
  3. října váš čeká účetní kurz s lektorem Ing. Vilémem Juránkem. Kurz má za cíl vysvětlit současnou platnou právní úpravu a praktické účtování transferů podle ČÚS 703 a ČÚS 709 ve vybraných účetních jednotkách, a to jak z pozice poskytovatelů transferů, tak z pozice příjemců transferů a zprostředkovatelů transferů. Více ZDE.
  4. října proběhne kurz „Vyjednávání“ s lektorkou Mgr. Klárou Zbořilovou, vedoucí oddělení psychologických služeb ČR, která účastníkům předá své zkušenosti s vyjednáváním v těch nejkritičtějších momentech, které získala v týmu policejních vyjednavačů, a které pro ČMÚD už opakovaně školila, převedené na vaší běžnou pracovní praxi tak, abyste jich mohli využít v náročných pracovních jednáních nebo v patových situacích, ať se jedná o kontrolory, administrátory veřejných zakázek či interní auditory nebo účetní – všichni se dostáváme do momentů, kdy potřebujeme protistranou vhodným způsobem přesvědčit a dohodnout se na vhodném řešení.
Murphy: „Nikdy není dost času na to, udělat to dobře. Ale vždycky je dost času na to, udělat to znovu.“

Na závěr si vás dovolíme upozornit na seminář „Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“. Jsme moc rádi, že se k lektorování uvolil JUDr. Zdeněk Lankaš z oddělení rozpočtové legislativy MF ČR a máme za to, že k dané problematice je to jeden z nejpovolanějších lektorů, právě díky svým zkušenostem přímo z odboru státního rozpočtu. Termín: 18. 10. 2018

Nové termíny úspěšných zářijových termínů

V září jsme se dočkali pozitivních ohlasů na kurzy „Veřejné zakázky základní orientace v zákoně“ (nový termín 6. 12.) a „Elektronizace veřejných zakázek“ (nový termín 30. 11.) u obou kurzů se můžete těšit na prodloužení přednášek o speciální dotazovou část. K tématu elektronizace vás chceme informovat o novém metodickém doporučení, které vydalo MMR a to konkrétně k prokazování složení jistiny formou bankovní záruky v elektronické podobě. Více se dozvíte jak na výše zmíněném kurzu, tak na portálu MMR zde.

Kompletní nabídku všech vypsaných kurzů naleznete na našich stránkách www.cmud.cz.

První měsíc máme už skoro za sebou, tak do dalšího všem přejeme, ať také tak rychle utíká, a sť se daří všechny nové i staré pracovní úkoly, které nikam neutečou.