Bulletin 10/2018

       Novinky na říjen Veřejné zakázky malého rozsahu Upozorňujeme na navýšení kapacity na kurzu „Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení“ s lektorem Mgr. Ivo Lukšem, který má bohaté zkušenosti s danou problematikou a především pak i potřebnou praxi a schopnost předat posluchačům své znalosti. Termín 4. 10. byl již