Nový metodický pokyn MF ČR

Metodický pokyn CHJ č.8

Ministerstvo financí (Centrální harmonizační jednotka) vydala metodické materiály, které upravují náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Zpráva by nyní měla být zjednodušená, tedy je snížena její administrativní náročnost a zároveň nebude již rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu. Všechny orgány veřejné správy budou vykazovat informace přímo prostřednictvím informačního systému MF ČR (IS FKVS).

 Metodický pokyn CHJ č. 8 - Náležitosti zprávy - struktura a rozsah 

 CHJ2019_1 - Stanovisko centrální harmonizační jednotky k dotazu "Jak probíhá proces řídící kontroly u příjmových operací"

Nové podmínky budou platné již pro zprávy za rok 2019 (odevzdávané 2020). Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město Praha nebudou nově zpracovávat souhrnné zprávy za organizace ve své působnosti.

Nový metodický pokyn (CHJ č. 8) a informace k němu budou zařazeny do semináře s lektorkou Mgr. Janou Czudek Kranecovou z Centrální harmonizační jednotky MF ČR, která je naší dlouhodobou a výbornou lektorkou.

 

Mohlo by Vás zajímat...

Semináře, které se týkají finanční kontroly a nového metodického pokynu.

Přeposlat článek