Technický standard ICT komodit

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny pro ICT komodity schválilo závazné technické standardy pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií. Standardy ICT byly následně konsensuálně schváleny Nadresortní koordinační skupinou pro Centrální nákup státu.

Dne 7. června 2019 Standardy ICT schválil ministr vnitra a stanovil závaznost Standardů ICT ode dne 15. června 2019. Standardy ICT jsou podle příslušných usnesení vlády a Stanoviska ministryně financí k pravidlům Centrálního nákupu státu závazné pro všechny Ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády, včetně jim podřízených organizací. Pro ostatní Ústřední orgány státní správy jsou Standardy ICT doporučující. (Zdroj: MFČR)

Ke stažení:

SMART_Standard_2019-06-15_Standardy-ICT-komodit

(Technické standardy ICT komodit vydané MFČR)