Novela vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole účinná od 1.1.2019

7. prosince 2018 vyšla ve sbírce zákonů novela vyhlášky 416/2004, která uvádí bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky 416/2004 Sb. ve znění účinném před dnem nabytí této vyhlášky. 

Ke stažení ZDE.

Aktuálně vypsané kurzy k finanční kontrole, které by vás mohly zajímat: