Nové semináře k zákonu č. 250/2000 Sb. a k zadávací dokumentaci

Vypsali jsme pro Vás nové kurzy z oblasti finanční kontroly i veřejných zakázek.

První z nich se týká zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Toto téma je velmi specifické a žádané, proto jsme ho v tomto semestru zařadili do harmonogramu. Lektorkou je Mgr. Martina Schneebergerová (vrchní ministerský rada MF ČR, Odbor financování územních rozpočtů, Oddělení - Legislativa a metodika ÚSC).

Druhým novým kurzem je "Tvorba zadávací dokumentace".

Jedná se také o seminář, který jsme zařadili na přání účastníků kurzu a který je zaměřen čistě na zadávací dokumentaci a všechny aspekty s ní spojené, které můžete potřebovat pro perfektní zadávací dokumentaci. Ti kdo se zabývají veřejnými zakázkami určitě vědí, že pokud zadavatel napíše zadávací dokumentaci bez chyby a připraví se dopředu na všechny možné komplikace, nebude muset řešit případné námitky a je na dobré cestě k naprosto hladkému a bezproblémovému průběhu zadávání veřejné zakázky. A proto je tu tento kurz s osvědčeným lektorem Mgr. Vladimírem Studničkou (MMR), který vás provede tvorbou ZD od začátku do konce a především upozorní, na co si dát pozor.