Mgr. Martina Schneebergerová | ČMÚD.cz

vrchní ministerský rada MF ČR,

Odbor financování územních rozpočtů,

Oddělení – Legislativa a metodika ÚSC

Lektor ČIIA

Mgr. Martina Schneebergerová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu financí – nejprve na odboru Kontrola, kde se věnovala zejména legislativní činnosti, od roku 2014 působí na odboru Financování územních rozpočtů, oddělení Legislativa a metodika ÚSC. Kromě legislativní a metodické činnosti v oblasti finančního hospodaření ÚSC připravuje i návrhy rozhodnutí v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška