Výroční zpráva ÚOHS 2023 – video souhrn

Výroční zpráva ÚOHS, NKÚ a upozornění na nástroje a semináře ke kontrole

Výroční zpráva NKÚ za rok 2023

NKÚ vydalo na začátku dubna výroční zprávu, která mimo jiné upozorňuje na složitost systému poskytování dotací, a to nejen v administrativní oblasti. Zaměřuje se samozřejmě i na kontrolu a upozorňuje, že se kontrola často věnuje spíše formální stránce, méně pak na naplnění účelu poskytnuté dotace. V květnu nás čekají dva významné semináře ke kontrole. Na seminář ke kontrolním listům jsme již upozorňovali, kdy prostřednictvím otázek z dílny MF ČR jde kontrolor, auditor či samotný zadavatel krok za krokem celým zadávacím řízením a strukturovaně kontroluje splnění dílčích povinností a požadavků, které měl zadavatel splnit v daném druhu a režimu zadávacího řízení. Na semináři Kontrola a kontrolní protokoly se pak účastníci dozvědí vše, co potřebují znát k procesním náležitostem kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb.

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2023

Mnoho informací pak přinesla i výroční zpráva ÚOHS za rok 2023, která byla zveřejněná před půlkou dubna. Úřad mimo jiné shrnul a připomenul metodickou činnost za rok 2023, např. v oblastech předběžných tržních konzultací, postupů zadavatelů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ve zjednodušeném režimu či prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním. Za rok 2023 byly vydány tři kompletně nové sborníky rozhodnutí, a to ve vztahu k veřejným zakázkám z oblasti zdravotnictví, stavebnictví a informačních technologií, a rovněž byl aktualizován již dříve vydaný sborník týkající se veřejných zakázek v dopravě.

Na Sekci veřejných zakázek bylo v roce 2023 zahájeno nebývalé množství řízení o přestupku na základě hromadných podnětů, které ÚOHS obdržel od jednotlivých krajských úřadů v souvislosti s kontrolou hospodaření územních samosprávných celků spadajících do jejich územní působnosti. Pro dozorovou činnost ÚOHS charakteristický nárůst počtu případů týkajících se přezkumu zadávání veřejných zakázek pravidelné povahy. Stanovení předpokládané hodnoty nicméně činilo zadavatelům v loňském roce značné potíže rovněž při zadávání veřejných zakázek rozdělených na části.

Z rozsahu agendy, kterou Sekce veřejných zakázek v roce 2023 řešila, je zjevné, že došlo citelnému nárůstu v celkovém počtu zahájených správních řízení, kdy jich v roce 2023 bylo před Úřadem zahájeno celkem 751, což je o 244 více (o 48,1 %) než v předchozím roce.

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů, která Úřad při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek zjistil, spadá:

•  neurčité, nejednoznačné či diskriminační vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem, včetně požadavků na kvalifikaci;

•   výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.);

•   vyloučení dodavatele v rozporu se zákonem, respektive zadávacími podmínkami (v rozhodnutí o vyloučení nejsou v potřebné míře detailu uvedeny skutečnosti, na jejichž základě zadavatel rozhodnul o vyloučení konkrétního dodavatele; případně tyto důvody nemají svůj odraz ve stanovených zadávacích podmínkách);

•   nesplnění uveřejňováních povinností.

Všechna zmíněná pochybení jsou obsažena v kontrolních listech a je návodně vysvětleno, jak se těmto pochybením vyhnout.

Pokud máte zájem o shrnutí celé výroční zprávy ÚOHS, můžete se podívat na náš záznam s komentářem ZDE (70 min).

Prezentace použitá v záznamu je zde - výroční zpráva ÚOHS 2023 (souhrn výroční zprávy).

Kompletní výroční zpráva ÚOHS - UOHS_Vyrocni-zprava-CZ_2023 (1)

Výroční zpráva NKÚ - vyrocni-zprava-nku-2023onlinevyrocni_zprava_cela (grafický souhrn)