Zrušení poplatku za podnět

Ústavní soud ruší podmínění podání podnětu na ÚOHS poplatkem 10 tis. korun. Poplatek dle nálezu porušuje ústavní práva a to i s ohledem na jeho výši. Stížnost podala organizace

Ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Krajský soud, který v prvopočátku shledal zásahovou žalobu jako přípustnou. Z jeho rozhodnutí citujeme tuto část:

K samotné věci krajský soud uvedl, že „nevyřízení“ podnětu nemůže znamenat, že skutečnosti, na které bylo v „nevyřízeném“ podnětu poukazováno, mají zůstat navždy mimo dohled žalovaného. Žalovaný je tu totiž právě od toho, aby i sám, nad rámec návrhů a podnětů, vykonával trvalý a efektivní dozor v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zpoplatnění podnětů ve smyslu § 259 ZZVZ na této povinnosti žalovaného nic nemění.

Kompletní nález v přílohách.

Zdroj: Portál VZ

(celý článek na Portálu ZDE)