Společné stanovisko MMR a MPSV k vyhrazeným zakázkám

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí k problematice vyhrazených zakázek - PDF

Stanovisko k problematice vyhrazených zakázek v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, kterou došlo k nahrazení institutu chráněných pracovních míst.

Tento institut byl nahrazen systémem uznání zaměsnavatelů za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na základě dohody uzavřené mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem. Takovým zaměstnavatelem se může stát ten, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, což věcně odpovídá podmínkám uvedeným v § 38 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel tedy nadále může uplatnit výhradu dle výše uvedeného paragrafu, rozdíl je, že zaměstnavatel musí zaměstnávat "více" než 50% osob ze zdravotním postižením oproti "alespoň" 50% jak tomu bylo podle předchozí úpravy.

Dodavatel v tomto případě prokazuje tuto skutečnost potvrzením vydaném ÚP. Nový vzor je součástí výše uvedeného stanoviska.

Stanovisko bylo zveřejněno dne 29. 1. 2019 na Portálu VZ (www.portal-vz.cz)