Způsobilost výdajů

mapa není k dispozici

Název: Způsobilost výdajů

Datum / čas
Datum konání - 18/09/2019
9:00 - 15:00

Místo konání
SMOSK Praha

Kategorie ne Kategorie
LektorIng. Ondřej Hartman
Číslo akreditace MVČRAK/PV-282/2018


NA KURZU SE SEZNÁMÍTE S PRAKTICKÝMI ASPEKTY A ÚSKALÍMI JEDNOTLIVÝCH POŽADAVKŮ NA ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ S OHLEDEM NA POŽADAVKY JEDNOTNÉHO METODICKÉHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ, KTERÉ JE ZÁVAZNÉ PRO VŠECHNY ŘÍDÍCÍ ORGÁNY, ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČI DALŠÍ IMPLEMENTAČNÍ SUBJEKTY.

V úvodu kurzu představíme situace, ve kterých lze způsobilost výdajů rozporovat, tj. druhy kontrol a možnosti řídících orgánů či zprostředkujících subjektů při řešení nezpůsobilosti výdajů. Součástí kurzu jsou také konkrétní oblasti, které jsou předmětem ověření v rámci kontrol či auditů, a častá pochybení, která zakládají nezpůsobilost výdajů. V průběhu celého kurzu budeme odkazovat na konkrétní minulou či aktuální praxi vybraných operačních programů.

Obsah:

 • Pár slov k jednotnému metodickému prostředí ESIF
 • Výkon kontrol v odpovědnosti řídícího orgánu / zprostředkujícího subjektu
 • Základní povinnosti ŘO pro nastavení řídicího a kontrolního systému
 • Typy kontrol
 • Specifické oblasti kontroly operací
 • Způsob řešení nedostatků
 • Způsobilost výdajů
 • Definice způsobilosti výdajů
 • Povinnosti týkající se vedení účetnictví
 • Úplné a zjednodušené vykazování výdajů
 • Specifické typy výdajů
 • Způsob ověření a časté chyby

Právní předpisy:

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Metodické pokyny:

 • Metodika řízení programů v programovém období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
 • Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Ministerstvo financí
 • Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
 • vybraná pravidla pro žadatele a příjemce jednotlivých operačních programů (obecná část i specifická část) a další metodické pomůcky pro příjemce a/nebo pracovníky implementační struktury

Určení a předpokládané znalosti: cílovou skupinou jsou především poskytovatelé dotací jak z fondů EU, tak z národní prostředků. Specificky je seminář zaměřen na kontrolní pracovníky, ale také metodiky dotačních programů. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.

No Thoughts on Způsobilost výdajů

Leave A Comment