Na stránkách MF ČR byl zveřejněn nový metodický pokyn z oblasti finanční kontroly

16.10. 2018 byl na stránkách MF ČR uveřejněn nový metodický pokyn k řízení rizik spojených s hospodařením – Metodický pokyn CHJ č. 7. Jedná se o praktickou pomůcku pro obce. Starostové zastupitelé i zaměstnanci obecních úřadů zde naleznou např. informace potřební k podání žádosti o dotaci, k realizaci dotačního projektu, k nakládání s majetkem, k řízení organizace, ale např. také k veřejným zakázkám.

 

„Hospodaření obce zahrnuje rozsáhlou škálu činností a procesů, které jsou především pro nově zvoleného starostu velkou výzvou. Příručka si neklade za cíl poskytnout podrobný návod, jak postupovat v konkrétních situacích ani neusiluje o přehled všech povinností, které pro starostu vyplývají z právních předpisů. Příručka usiluje prostřednictvím klíčových otázek o navedení starosty k problematickým oblastem v hospodaření obce, které představují riziko s možným finančním dopadem.

První dvě kapitoly uvádí nově zvoleného starostu do problematiky hospodaření obce. Následují kapitoly týkající se specifických životních situací – realizace dotačního projektu, poskytování dotací, nakládání s majetkem obce, řízení vztahu s příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi, které obec založila nebo je jejích podílníkem, příprava významné veřejné zakázky a řízení vztahu s dodavatelem. Každá životní situace je doplněna několika příklady dobré a špatné praxe, které můžou přispět k vyvarování se chyb při hospodaření a zároveň poskytnout návod, jak postupovat správně.“

Metodický pokyn CHJ č. 7.