Zákony – finanční kontrola

Novela zákona o finanční kontrole

Návrh novely včetně připomínek - PDF

 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 24. 8. 2018.Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

  Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 326).

  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 261/1 (pozměňovací návrhy).2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
   Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
   Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
   Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 261/2, který byl rozeslán 29. 1. 2019 v 18:07.

   1. Garanční Kontrolní výbor návrh zákona neprojednal.

Další projednávání možné od 6. 2. 2019, po 1. 3. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 26. schůze (od 22. ledna 2019).

Zdroj: www.psp.cz

Návrh novely včetně připomínek

Odkaz na sněmovní tisk č. 261 - ZDE.