Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákonč. 250/2000 Sb. - leták