Návrh zákona o zpracování osobních údajů schválen!

Návrh zákona o zpracování osobních údajů se blíží do finále

12. března sněmovna hlasovala o vráceném návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který by konečně doplnil legislativní rámec směrnice EU k GDPR. Návrh byl sněmovnou schválen a zmíněný návrh zákona naleznete níže i na stránkách PS. Pokud se Vám nechce probírat dokumenty, návrhy a změnami, přihlaste se na kurz k GDPR, který na toto téma reflektuje, poskytne Vám vše, co potřebujete a samozřejmě budete mít možnost se zeptat, na co budete potřebovat.

Pozměňovací návrhy senátu k zákonu o zpracování osobních údajů

Vládní návrh-zpracování osobních údajů

Aktualita z MMR – E-fakturace

E-FAKTURACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

06.02.2019:
Ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zakazuje zadavateli odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Účinnost tohoto ustanovení byla v souladu s § 279 odst. 5 ZZVZ odložena, a to rozdílně v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu – a Českou národní banku nabyde předmětné ustanovení účinnosti již 1. dubna 2019, pro ostatní zadavatele je pak účinnost stanovena na 1. dubna 2020.

Povinnost přijímat elektronické faktury se netýká průběhu zadávacích řízení, ale uplatní se až po uzavření smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky. Jedná se o kogentní ustanovení a zadavatel tedy nemůže ve smlouvě na veřejnou zakázku jeho uplatnění vyloučit.

Tato povinnost tedy nebude mít vliv na obsah zadávací dokumentace, průběh zadávacího řízení, nebo smlouvu na veřejnou zakázku. A zadavatel bude podle § 221 ZZVZ postupovat (tj. elektronickou fakturu příjme a zpracuje), až tehdy kdy takovou fakturu obdrží. Otázku faktické připravenosti na příjem elektronických faktur by měl zadavatel řešit s dodavateli softwaru, který bude používat pro jejich zpracování. Aby mohli tito dodavatelé v závislosti na evropském standardu elektronické faktury případně provést nezbytnou úpravu softwaru, zpřístupnilo MMR technickou normu o elektronické fakturaci, která je k přizpůsobení potřebná (https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-zajistilo-pro-vsechny-dodavatele-verejnych-zak).