ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi novou metodiku DPIA

ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi novou metodiku DPIA O co se jedná? návrh metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů metodika je určena primárně pro potřeby správců využít ji však mohou i zpracovatelé osobních údajů (pokud např. v rámci dodávky předloží typovou DPIA pro jimi dodávané produkty) připomínky je možné