Mgr. Alexandra Parnaiová | Český a moravský účetní dvůr

Advokátka trvale spolupracující se společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se specializuje na obchodní právo a občanské právo a zejména pak na právo obchodních společností, akvizice, přeměny obchodních společností a holdingové struktury. Její významnou specializaci představuje problematika skutečných majitelů, jejich identifikace a registrace a úprava povinností dle zákona proti praní špinavých peněz.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška