JUDr. Michael Kincl | Český a moravský účetní dvůr

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

 

Další veřejný profil lektora: https://www.linkedin.com/in/michael-kincl-36305534/?locale=cs_CZ

Publikace:

  • Veřejná podpora v příkladech a poznámkách (State Aid in examples and notes)
  • Praktický průvodce veřejnou podporou (Practical State Aid guidebook)
  • Veřejná podpora v Evropské unii (State Aid in the European Union)
  • Investiční pobídky jako forma veřejné podpory (Investment incentives as a form of the State Aid)
  • Právní úprava veřejné podpory v České republice (State Aid rules in the Czech Republic)
Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška