Pokud chceme uzavřít smlouvu na dobu neurčitou na dodávky, kdy finanční objem dodávek v jednom kalendářním roce bude 10 mil, jaká bude předpokládaná hodnota VZ na jejímž základě můžeme smlouvu uzavřít?

40 milonů