Kontrola a audit veřejných zakázek

mapa není k dispozici

Název: Kontrola a audit veřejných zakázek

Datum / čas
Datum konání - 04/04/2019
9:00 - 15:00

Místo konání
SMOSK Praha

Kategorie


LektorMgr. Ivo Lukš
Číslo akreditace MVČRAK/PV-287/2018


Cílem kurzu je seznámit účastníky s kontrolními postupy využívanými při kontrole veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Účastníkům kurzu budou představeny kontrolní listy využívané pro kontrolu veřejných zakázek v rámci operačních programů. Na konkrétním kontrolním listu zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ) budou účastníci provedeni „krok za krokem“ kontrolou vzorové veřejné zakázky, která bude doplněna výkladem základních oblastí důležitých pro správné zadání veřejné zakázky – zejm. vymezení předmětu zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky, volba režimu a druhu zadávacího řízení, vymezení zadávacích podmínek zakázky, stanovení požadavků na kvalifikaci, vymezení způsobu hodnocení nabídek, změnám závazku ze smlouvy na plnění zakázky. Jako součást semináře bude také představen způsob posuzování zásad 3E – efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků při kontrole veřejných zakázek. Alespoň v základních rysech pak bude znázorněn systém uplatňování finančních oprav při zjištěném pochybení při zadávání veřejných zakázek v rámci operačních programů (podrobněji bude problematika finančních oprav prezentována na kurzu k tomu speciálně určenému – 15.5.2018). V celém průběhu semináře budou prezentovány příklady dobré a špatné praxe a bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy účastníků. 

Osnova:

  • Úvod
  • Představení kontrolních listů VZ využívaných v rámci operačních programů
  • Provedení kontrolním listem ZPŘ „krok za krokem“
  • doplňující výklad základních oblastí VZ (předmět, kvalifikace, hodnocení…)
  • Zásady uplatňování finančních oprav v rámci operačních programů
  • Dotazy účastníků a závěr

Určení a předpokládané znalosti:

PRO ÚČAST NA KURZU JE VHODNÁ ČÁSTEČNÁ ZNALOST ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

Přihlásit se!

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.

No Thoughts on Kontrola a audit veřejných zakázek

Leave A Comment