Praha | ČMÚD.cz - Part 2


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Transfery, praktické problémy jejich účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 12.11.2020 Praha 2470,- Kč

Kontrola veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 19.11.2020 Praha 2350,- Kč

Informace vyplývající z účetní závěrky

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 24.11.2020 Praha 2350,- Kč

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
25.11.2020 Praha 1800,- Kč

Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 26.11.2020 Praha 2470,- Kč

Chyby ve veřejných zakázkách

Veřejné zakázky Ing. Ondřej Hartman 27.11.2020 Praha 2470,- Kč

Vybrané aspekty stavebních VZ včetně prezentace ÚRS

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 1.12.2020 Praha 2550,- Kč

Elektronizace – AKTUALIZACE

Elektronizace
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 2.12.2020 Praha 1800,- Kč

GDPR ve veřejném sektoru po roce praxe

GDPR Mgr. Oldřich Kužílek 3.12.2020 Praha 2350,- Kč

Praktické příklady účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 7.12.2020 Praha 2650,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 8.12.2020 Praha 2450,- Kč

Způsobilost výdajů

Finanční kontrola Ing. Ondřej Hartman 8.12.2020 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 9.12.2020 Praha 2650,- Kč

Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací – workshop

Dotace
Finanční kontrola
Mgr. Lukáš Křivka 9.12.2020 Praha 2300,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 10.12.2020 Praha 2450,- Kč

Rozpočtová pravidla se zaměřením na hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 11.12.2020 Praha 2470,- Kč

Jak podat nabídku elektronicky (NEN,EZAK,TENDER MARKET)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 15.12.2020 Praha 1800,- Kč

Registr smluv

GDPR
Registr smluv
Mgr. Oldřich Kužílek 16.12.2020 Praha 2350,- Kč

Praktické otázky veřejné podpory v aktuální praxi

veřejná podpora JUDr. Michael Kincl 17.12.2020 Praha 2350,- Kč

Předběžné tržní konzultace v praxi; jak je odlišit od průzkumu trhu – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 16.02.2021 Praha 1.800,- Kč