Praha | ČMÚD.cz - Part 2


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Hodnocení dle necenových kritérií

I v online formě
Veřejné zakázky
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 8.12.2021 Praha 1.800,- Kč

Time Management v praxi

I v online formě
Komunikace
Osobní rozvoj
Mgr. Hana Dvořáková 10.12.2021 Praha 2450,- Kč

Praktické otázky veřejné podpory v aktuální praxi

I v online formě
veřejná podpora
JUDr. Michael Kincl 15.12.2021 Praha 2350,- Kč

Zákon č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Finanční kontrola Mgr. Martina Schneebergerová 31.12.2021 Praha 2470,- Kč