Mimořádná opatření – ONLINE SEMINÁŘE

Od 31. května bude možná prezenční forma vzdělávání omezena maximálním počtem osob na jednom místě (uvnitř) na 250. Podmínkou je zároveň dodržení 50% kapacity míst k sezení a usazení účastníků ob jedno místo k sezení.  Vstup účastníků na akci je dále podmíněn tím, že nevykazují klinické příznaky onemocnění a splňují podmínky stanovené v bodu I/17 z opatření vydaného 31. 5. 2021. (podmínky níže)

Termíny seminářů platí, jak jsou nastaveny, můžete se i nadále účastnit i online, pokud to bude možné můžete se účastnit i prezenčně. Tuto možnost Vám dodatečně potvrdíme po zaslání přihlášky, přihlašovat se nyní můžete na obě varianty seminářů – online i prezenčně. Pokud jste již přihlášeni online a účast chcete změnit na prezenční, kontaktujte nás. Pokud bude prezenční kapacita ještě volná, můžete se účastnit prezenčního semináře v Praze, pokud bude již naplněna nebo nemáte o prezenční zájem, můžete se vždy zároveň účastnit online. 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost podmínkám prezenční účasti:

Od bude platit:

Uvnitř se bude smět setkat nejvýše 250 osob. Ale pouze za podmínek stanovených v bodu I/17 mimořádného opatření ze dne 28.5.2021:

 • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
  provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
  jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
  Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví
  jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor
  je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
  vydal, že u očkování uplynulo:
  i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
  dávka,
  ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
  dávka, nebo
  iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Možnost prezenční účasti je potřeba domluvit v předstihu. 

ONLINE VERZE SEMINÁŘE.

Informace k přenosu: Jedná se o živý přenos ze semináře. Doba trvání je upravena od 9:00 do 13:30.

Pro účastníky online kurzu je možnost kladení dotazů či interakce prostřednictvím online chatu nebo vstoupit do přenosu živě (prostřednictvím mikrofonu nebo mikrofonu a kamery). Zároveň je možné před i po konání semináře zasílat konkrétní dotazy (vaše případy, kazuistiky) na e-mail info@cmud.cz.

Online přenosy vyžadují z Vaší strany pouze minimální technické zajištění (připojení k internetu, možnost poslechu zvuku – sluchátka, reproduktory), není potřeba instalace žádné aplikace, můžete se připojit i přes webové rozhraní. 

Minimálně den před konáním obdržíte odkaz na daný přenos a další podrobné informace. Již v době před konáním kurzu je možné v případě potřeby navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

S veškerým technickým zajištěním jsme ochotni asistovat. Před konáním semináře Vám bude zaslán odkaz a veškeré potřebné informace, v případě potřeby využijte telefonní kontakt +420 724 269 919 nebo e-mail info@cmud.cz.

Nenechte si ujít:

V nabídce (online i prezenčně)