Mgr. Martin Strakoš | ČMÚD.cz

Martin Strakoš pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – Národním koordinačním orgánu jako právník v odboru řízení a koordinace fondů EU. Ve své práci se zaměřuje na nastavování a výklad pravidel upravujících poskytování dotací z ESIF. V této problematice školí také pracovníky orgánů implementační struktury. Je členem Pracovní skupiny pro legislativní změny (tzv. PS Legal). V minulosti pracoval mj. v neziskové organizaci a v advokátní kanceláři, takže má zkušenosti i s činností a praktickými problémy příjemců dotací. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
I v online formě
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
4.11.2021 Praha 1800,- Kč