Mgr. Martin Fatura | Český a moravský účetní dvůr

Martin Fatura je ředitelem odboru Evropské unie 70 na MŠMT. Předtím se na MMR věnoval dlouhodobě přípravě pravidel pro poskytování dotací z ESIF a podílel se na zpracování výkladových stanovisek Národního orgánu pro koordinaci. Má zkušenosti z místopředsednictví Pracovní skupiny pro legislativní změny (tzv. PS Legal), pracovní skupiny s mezirezortní účastí, zaměřené na řešení legislativních bariér při využívání peněžních prostředků z fondů ESIF. Má zkušenost také s prací v advokátní kanceláři či neziskovém sektoru.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška