Mgr. Martin Fatura | ČMÚD.cz

Martin Fatura je vedoucím Oddělení právní koordinace fondů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj – Národním orgánu pro koordinaci. V rámci své práce dlouhodobě spolupracuje při přípravě pravidel pro poskytování dotací z ESIF a podílí se na zpracování výkladových stanovisek Národního orgánu pro koordinaci. Je také místopředsedou Pracovní skupiny pro legislativní změny (tzv. PS Legal), pracovní skupiny s mezirezortní účastí, zaměřené na řešení legislativních bariér při využívání peněžních prostředků z fondů ESIF. Má zkušenost také s prací v advokátní kanceláři či neziskovém sektoru.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Rozhodování o poskytování dotací financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

Dotace
Evropské fondy
I v online formě
Mgr. Martin Fatura
Mgr. Martin Strakoš
18.05.2021 Praha 1800,- Kč