Mgr. Ivo Lukš | ČMÚD.cz

Lektor I. Lukš působil od roku 2005 do 2017 na různých pozicích specializovaných na oblast zadávání a kontroly veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, kde prováděl kontroly všech druhů a typů zakázek, poskytoval poradenství a podporu žadatelům a příjemcům a podílel se na tvorbě metodik v oblasti veřejných zakázek. Posledních pět let byl v rámci Centra pro regionální rozvoj odpovědný za posuzování problematických situací v oblasti veřejných zakázek, a to včetně uplatňování finančních oprav v případech zjištěného porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Vedle toho během své profesní praxe provedl i komplexní zadání desítek VZ nejrůznějších druhů a typů v pozici zadavatele.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška