Online seminář: Způsobilost výdajů

Kód: B/21
Termín: 8.12.2020
Čas konání: 9,00 – 15,00
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
Cena bez DPH: 1225,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-282/2018 - "Způsobilost výdajů"

Způsobilost výdajů

ONLINE VERZE SEMINÁŘE. 

Informace k přenosu: Jedná se o živý přenos ze semináře. Pro účastníky online kurzu je možnost kladení dotazů či interakce prostřednictvím online chatu, v případě, že to bude možné, mohou v určené době i vstoupit do přenosu.

Online přenosy vyžadují z Vaší strany pouze minimální technické zajištění (připojení k internetu, možnost poslechu zvuku - sluchátka, repoduktory), není potřeba instalace žádné aplikace, můžete se připojit i přes webové rozhraní. (webové rozhraní je možné pouze z počítače, z mobilního telefonu či tabletu je možné sledovat při instalaci aplikace Skype)

S veškerým technickým zajištěním jsme ochotni asistovat. Před konáním semináře Vám bude zaslán odkaz a veškeré potřebné informace, v případě potřeby využijte telefonní kontakt +420 724 269 919.

Obsah standardního semináře, který bude přenášen:

NA KURZU SE SEZNÁMÍTE S PRAKTICKÝMI ASPEKTY A ÚSKALÍMI JEDNOTLIVÝCH POŽADAVKŮ NA ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ S OHLEDEM NA POŽADAVKY JEDNOTNÉHO METODICKÉHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ, KTERÉ JE ZÁVAZNÉ PRO VŠECHNY ŘÍDÍCÍ ORGÁNY, ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČI DALŠÍ IMPLEMENTAČNÍ SUBJEKTY.

V úvodu kurzu představíme situace, ve kterých lze způsobilost výdajů rozporovat, tj. druhy kontrol a možnosti řídících orgánů či zprostředkujících subjektů při řešení nezpůsobilosti výdajů. Součástí kurzu jsou také konkrétní oblasti, které jsou předmětem ověření v rámci kontrol či auditů, a častá pochybení, která zakládají nezpůsobilost výdajů. V průběhu celého kurzu budeme odkazovat na konkrétní minulou či aktuální praxi vybraných operačních programů.

Obsah:

 • Pár slov k jednotnému metodickému prostředí ESIF
 • Výkon kontrol v odpovědnosti řídícího orgánu / zprostředkujícího subjektu
 • Základní povinnosti ŘO pro nastavení řídicího a kontrolního systému
 • Typy kontrol
 • Specifické oblasti kontroly operací
 • Způsob řešení nedostatků
 • Způsobilost výdajů
 • Definice způsobilosti výdajů
 • Povinnosti týkající se vedení účetnictví
 • Úplné a zjednodušené vykazování výdajů
 • Specifické typy výdajů
 • Způsob ověření a časté chyby

Právní předpisy:

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Metodické pokyny:

 • Metodika řízení programů v programovém období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
 • Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, Ministerstvo financí
 • Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020, Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
 • vybraná pravidla pro žadatele a příjemce jednotlivých operačních programů (obecná část i specifická část) a další metodické pomůcky pro příjemce a/nebo pracovníky implementační struktury

Určení a předpokládané znalosti: cílovou skupinou jsou především poskytovatelé dotací jak z fondů EU, tak z národní prostředků. Specificky je seminář zaměřen na kontrolní pracovníky, ale také metodiky dotačních programů. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Mohlo by Vás zajímat:

 • Online seminář: Způsobilost výdajů

  V úvodu kurzu krátce představíme situace, ve kterých lze způsobilost výdajů rozporovat, tj. druhy kontrol a možnosti řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) či zprostředkujícího subjektu (Centrum pro regionální rozvoj) při řešení nezpůsobilosti výdajů. Read more…

 • Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

  Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Daň z příjmu fyzických… Read more…

 • Způsobilost výdajů

  V úvodu kurzu krátce představíme situace, ve kterých lze způsobilost výdajů rozporovat, tj. druhy kontrol a možnosti řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) či zprostředkujícího subjektu (Centrum pro regionální rozvoj) při řešení nezpůsobilosti výdajů. Read more…

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (10 Průměrné hodnocení4,90 z 5)
Loading...

Co se líbilo uchazečům:

“Dobré příklady z praxe, je vidět, že lektor má zkušenosti!” D.F. Praha

“Vystačilo by i na více dnů, přínosné.” Alena Duchcová

“Vždy jsme spokojeni, kurz Způsobilost výdajů s lektorem Ing. Hermanem považujeme za nutnost.” A. Němcová, audit a kontrola

Komentáře

No Thoughts on Online seminář: Způsobilost výdajů

Leave A Comment