Online seminář: Zadávání veřejných zakázek dělených na části

Kód: A/22
Termín: 11.12.2020
Čas konání: 9,00 – 15,00
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
Cena bez DPH: 1225,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-284/2018 - "Zadávání veřejných zakázek dělených na části"

Zadávání veřejných zakázek dělených na části

ONLINE VERZE SEMINÁŘE. 

Informace k přenosu: Jedná se o živý přenos ze semináře. Pro účastníky online kurzu je možnost kladení dotazů či interakce prostřednictvím online chatu, v případě, že to bude možné, mohou v určené době i vstoupit do přenosu.

Online přenosy vyžadují z Vaší strany pouze minimální technické zajištění (připojení k internetu, možnost poslechu zvuku - sluchátka, repoduktory), není potřeba instalace žádné aplikace, můžete se připojit i přes webové rozhraní. (webové rozhraní je možné pouze z počítače, z mobilního telefonu či tabletu je možné sledovat při instalaci aplikace Skype)

S veškerým technickým zajištěním jsme ochotni asistovat. Před konáním semináře Vám bude zaslán odkaz a veškeré potřebné informace, v případě potřeby využijte telefonní kontakt +420 724 269 919.

Obsah standardního semináře, který bude přenášen:

CÍLEM KURZU JE DETAILNĚ SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY S PROBLEMATIKOU DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ČÁSTI. KURZ POSKYTNE ÚČASTNÍKŮM CELKOVÝ PŘEHLED O JEDNOTLIVÝCH PRAVIDLECH ZZVZ UPRAVUJÍCÍCH DĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI. 

Kurz se bude podrobně věnovat problematice určení předmětu jedné veřejné zakázky a stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky dělené na části. Také se bude zabývat těmi oblastmi zadávacího řízení, kde může dělení veřejné zakázky na části potenciálně způsobit nestandardní či problematickou situaci. V celém průběhu kurzu budou prezentovány příklady dobré a špatné praxe a bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy účastníků. 

Osnova:

 • Úvod
 • Určení jedné VZ
 • Předpokládaná hodnota jedné VZ
 • Příklady z praxe
 • Dělení VZ na části
 • Úprava ZZVZ – obecná
 • Úprava ZZVZ – nadlimitní režim
 • Zahájení VZ dělené na části
 • Příklady z praxe
 • Běh lhůty pro podání nabídek u VZ dělené na části
 • Příklady z praxe
 • Vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek u VZ dělené na části
 • Vymezení požadavků na předložení nabídky u VZ dělené na části
 • Příklady z praxe
 • Stanovení kvalifikace a kritérií hodnocení u VZ dělené na části
 • Administrace VZ dělené na části
 • Rizika VZ dělených na části
 • Dotazy účastníků, závěr

Při administraci VZ se setkáváme s případy, kdy zadavatel veřejnou zakázku účelově rozdělí. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nám v § 101 rozdělení veřejné zakázky umožňuje, avšak jen za zákonem stanovených podmínek. Tyto podmínky stanovuje mj. § 35 ZVZ, který uvádí i to, že zadavatel může veřejnou zakázku rozdělit na více částí, které jsou ve vzájemné časové, věcné a místní souvislosti, pouze v případě, že tím neobejde povinnosti zákonem stanovené. Mezi další povinnosti patří také povinnost stanovit dle § 18 ZVZ předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na části tak, že sečte předpokládané hodnoty všech dílčích částí veřejné zakázky. Tento konečný součet pak tvoří jeden funkční celek, na jehož základě se určuje režim, v jakém bude veřejná zakázka zadávána. Touto problematikou včetně příkladů dobré a špatné praxe se zabývá tento kurz.

Určení a předpokládané znalosti:

PRO ÚČAST NA KURZU JE VHODNÁ ČÁSTEČNÁ ZNALOST ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NAPŘ. NA ÚROVNI KURZU A/3.

 

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím zde nejsou žádná hodnocení, buďte první!)
Loading...

Komentáře

No Thoughts on Online seminář: Zadávání veřejných zakázek dělených na části

Leave A Comment