Veřejné zakázky malého rozsahu (a zjednodušené podlimitní řízení)

Kód: A/21
Termín: 30.04.2021
Čas konání: 9:00 - 15:00
Místo konání:
Praha, Senovážné nám. 23
(případně online - 20% sleva)
Cena bez DPH: 2450,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-529/2018

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Sleva na online variantu je 20%, stačí v přihlášce do poznámky uvést "online". 

Více k online přenosům zde.

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

CÍLEM KURZU JE UPOZORNIT NA VĚCI, VE KTERÝCH SE NEJČASTĚJI CHYBUJE A NA CO SI DÁT POZOR PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ (ZPŘ), JAKO NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉHO DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V REŽIMU ZÁKONA A PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY PODLE PRAVIDEL STANOVENÝCH METODICKÝM POKYNEM PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020 (MPZ), KTERÝMI SE ŘÍDÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK NEPODLÉHAJÍCÍCH REŽIMU ZÁKONA UPLATŇOVANÝCH V PROJEKTECH SPOLU-FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU.

OBSAH

Účastníci budou seznámeni s problematickými aspekty při přípravě a průběhu zadávacího řízení ZPŘ a výběrového řízení MPZ, přičemž důraz bude kladen na základní oblasti důležité pro úspěšné zadání zakázky – zejm. vymezení předmětu zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky, volba režimu a druhu výběrového řízení, vymezení zadávacích podmínek zakázky, stanovení požadavků na kvalifikaci či vymezení způsobu hodnocení nabídek. Seminář se bude věnovat i podmínkám možných změn závazků ze smlouvy na plnění zakázky. Jako součást semináře bude představen způsob uplatňování zásad 3E – efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků na zadávání zakázek v zakázkách uplatňovaných v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. V celém průběhu semináře budou prezentovány příklady dobré a špatné praxe a bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy účastníků.

Osnova kurzu:

·        Úvod – pojetí ZPŘ a MPZ

·        Vymezení předmětu zakázky

·        Předpokládaná hodnota zakázky

·        Zadávací podmínky zakázky

·        Lhůta pro podání nabídek

·        Kvalifikační předpoklady a posouzení kvalifikace

·        Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek

·        Režim a druh výběrového řízení MPZ

·        Průběh zadávacího řízení ZPŘ / výběrového řízení MPZ

·        Mimořádně nízká nabídková cena.

·        Uzavření smlouvy na zakázku

·        Změna závazku ze smlouvy na zakázku

·        Dotazy účastníků, závěr

 

Určení a předpokládané znalosti:

KURZ JE URČEN PRO ZADAVATELE, KTEŘÍ PŘIVÍTAJÍ SEZNÁMENÍ S TÍM, NA CO SI DÁT PŘI PŘÍPRAVĚ A PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZPŘ A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MPZ POZOR. KURZ PŘEDPOKLÁDÁ ALESPOŇ ZÁKLADNÍ PŘEHLED O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ZPŘ (vzhledem k časové dotaci nemůže kurz poskytnout zcela komplexní přehled o přípravě a průběhu zadávacího řízení ZPŘ a výběrového řízení MPZ „krok za krokem“).

 

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím zde nejsou žádná hodnocení, buďte první!)
Loading...

Nezávazná rezervace

Nezávazná rezervace semináře
Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře