Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy

Kód: A/214
Termín: 15.06.2021
Čas konání: 9:00 - 13:00
Místo konání:
Praha, Senovážné nám. 23
Cena bez DPH: 2370,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy

V rámci kurzu bude pozornost věnována rozboru znaků skutkových podstat vybraných trestných činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek, základům trestní odpovědnosti osob podílejících se na zadávání veřejných zakázek a příkladům z rozhodovací praxe soudů.

Důraz bude kladen především na rozbor znaků skutkových podstat trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, které postihují společensky závadné jednání související se zadáváním veřejných zakázek. Dále bude pozornost věnována základům trestní odpovědnosti osob podílejících se na zadávání veřejných zakázek, přičemž výklad bude doprovázen příklady z rozhodovací praxe zejm. Nejvyššího soudu ČR.

Lektor na toto téma napsal:

Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy - epravo.cz

Lektor: Mgr. Milan Friedrich, MT Legal

Právnická firma roku 2012, 2014, 2015, 2018

Komentáře