Registr smluv (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv)

Kód: E/12
Termín: 15.06.2022
Čas konání: 9:00 - 13:45
Místo konání:
Praha
(případně online - sleva 10%)
Cena bez DPH: 3100,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-622/2017 - "Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv"

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Sleva na online variantu je 10%, stačí v přihlášce do poznámky uvést "online". 

Více k online přenosům zde.

Registr smluv

KURZ SEZNAMUJE S AKTUÁLNÍ NOVELOU, KTERÁ RUŠÍ VÝJIMKY PRO NĚKTERÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (NAPŘ. ČEZ), A PŘEDEVŠÍM VYJASŇUJE DOSUD ČASTO CHYBNÉ POUŽITÍ FORMÁTU PDF. JASNĚ SE ZAKAZUJE „NAKŘIVO SKENOVAT Z PAPÍRU“! KURZ SEZNÁMÍ ÚČASTNÍKY S VEŠKERÝMI ASPEKTY ZÁKONA VČETNĚ ZKUŠENOSTÍ S DOSAVADNÍ PRAXE.

Do aplikace zákona o registru smluv zasáhla novelizace z r. 2017 a zcela aktuálně i novelizace 2019. Ta ruší výjimky pro některé akciové společnosti (např. ČEZ), a vyjasňuje zmatky s tzv. „strojově čitelným formátem“, za který se mylně považoval pdf. Kontroly stále odhalují závažné chyby. Nejčastěji jde o přílohy, metadata a nečitelný formát, zejména nekvalitní sken z papíru. Ďábel je v detailu – k neplatnosti smlouvy může vést nejen její nezveřejnění, ale i dílčí chyby, ačkoli smlouva zveřejněna je. Využijte praktická doporučení od jednoho z předních odborníků a vyhněte se zbytečným problémům a sankcím.

Povinné zveřejňování smluv přináší množství nástrah, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy? Jak aplikovat výjimky z uveřejnění? Jak provádět anonymizaci? Jak vyložit limit 50,000 Kč u opakovaného plnění nebo rámcové smlouvy?  Jak rozeznám, kdy sčítat předmět smlouvy nad 50 tisíc a kdy ne? Jak opravit přehnaně zveřejněné osobní údaje ve smlouvě? Jak odstranit skrytá metadata a osobní údaje? Jaký je použitelný formát smlouvy po aktuální novelizaci? A mnohé další.

Probereme také praktické dopady sankčního mechanismu neplatnosti, postup při opravě chybně zveřejněné smlouvy, správnou ochranu osobních údajů ve smlouvách z hlediska GDPR. Objasníme též vztah zákona o registru smluv k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Obsah:

  • Cíl zákona a jeho fungování v kostce, změny do r. 2020
  • Sankce a rizika (následky neplatnosti)
  • Výjimky ze zveřejnění informací o/ve smlouvách (ochrana údajů – anonymizace, zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
  • Opravy chybného zveřejnění, osobních údajů, vypořádání bezdůvodného obohacení
  • Vyňaté typy smluv (které se nezveřejňují),
  • Co se zveřejňuje – typy a varianty smluv, změny smluv a dodatky, rámcové a realizační smlouvy, opakované plnění, kumulace a štěpení smluv a limit 50 tis. Kč, smlouva a objednávka, dílčí plnění.

 

  • Kdo zveřejňuje – povinné subjekty
  • Jak se smlouvy uveřejňují
  • Vztah ke zveřejnění podle dalších předpisů (duplicity - zákon o veřejných zakázkách, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

Určení a předpokládané znalosti: Seminář Zákon o registru smluv po roce od spuštění sankcí je určen pro velký okruh povinných subjektů - stát, města, obce, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, základní, mateřské a umělecké školy, ústavy a o.p.s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny a další právnické osoby, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím zde nejsou žádná hodnocení, buďte první!)
Loading...

Nezávazná rezervace

Nezávazná rezervace semináře
Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře

No Thoughts on Registr smluv (Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv)

Leave A Comment