Online seminář: Praktické příklady účtování

Kód: C/29
Kategorie: Online, Účetnictví
Termín: 7.12.2020
Čas konání: 7. prosince 2020
od 9:00 do 15:00
Cena bez DPH: 1325,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-532/2018 - "Praktické příklady účtování"

Praktické příklady účtování

ONLINE VERZE SEMINÁŘE. 

Informace k přenosu: Jedná se o živý přenos ze semináře. Pro účastníky online kurzu je možnost kladení dotazů či interakce prostřednictvím online chatu, v případě, že to bude možné, mohou v určené době i vstoupit do přenosu.

Online přenosy vyžadují z Vaší strany pouze minimální technické zajištění (připojení k internetu, možnost poslechu zvuku - sluchátka, repoduktory), není potřeba instalace žádné aplikace, můžete se připojit i přes webové rozhraní. (webové rozhraní je možné pouze z počítače, z mobilního telefonu či tabletu je možné sledovat při instalaci aplikace Skype)

S veškerým technickým zajištěním jsme ochotni asistovat. Před konáním semináře Vám bude zaslán odkaz a veškeré potřebné informace, v případě potřeby využijte telefonní kontakt +420 724 269 919.

Obsah standardního semináře, který bude přenášen:

Obsah:

I. Praktické účtování dlouhodobého majetku

• pořízení dlouhodobého majetku - schéma účtování a praktické příklady účtování koupě dlouhodobého majetku, koupě drobného dlouhodobého majetku, bezúplatného nabytí od jiné vybrané účetní jednotky, resp. od ostatních účetních jednotek

• snížení hodnoty dlouhodobého majetku trvalé x dočasné

• zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku - technické zhodnocení

• vyřazení dlouhodobého majetku - prodejem s přeceněním na reálnou hodnotu

• vyřazení dlouhodobého majetku - fyzická likvidace

• vyřazení v důsledku bezúplatného převodu jiné vybrané účetní jednotce x ostatním účetním jednotkám

• transfery na pořízení dlouhodobého majetku

- pořízení částečně dototovaného majetku

- vyřazení částečně dotovaného majetku

• zvláštní účtování příspěvkových organizací

II. Praktické účtování zásob

• pořízení zásob nakupovaných - způsob A x způsob B

• úbytky zásob - spotřeba x prodej,

• snížení hodnoty zásob - dočasné, trvalé

• účtování zásob vlastní činnosti

III. Praktické účtování časového rozlišení nákladů a výnosů

• náklady příštích období,

• výdaje příštích období x dohadné účty pasivní

• výnosy příštích období

• příjmy příštích období x dohadné účty aktivní

IV. Praktické účtování transferů

• transfery z pozice poskytovatele

• transfery z pozice příjemce

Určení a předpokládané znalosti:

Kurz představuje „nástavbu“ pro kurz  "Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky" nebo "Intenzivní kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky". Předpokládá se částečná znalost teorie.

Komentáře