Odpovědné veřejné zadávání v aktuální praxi – OBSAZENO

Kód: A/228
Termín: 24.05.2021
Čas konání: 9:00-12:00
Místo konání:
ONLINE
Cena bez DPH: 0,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

Odpovědné veřejné zadávání - OBSAZENO

Bohužel je u semináře naplněna kapacita - případné přihlášení na dotaz!

Odpovědné veřejné zadávání v aktuální praxi, mj. v kontextu §6 ZZVZ

Vývoj odpovědného veřejného zadávání dotčené novou zásadou odpovědného zadávání

Přínosy odpovědného veřejného zadávání pro zadavatele – jak využít zákonnou povinnost ke strategickému zadávání

Nová témata v odpovědném veřejném zadávání – mj. s tématem zohlednění lokálních dopadů veřejných zakázek

Kdy a jak novou zásadu zadavatelé mají uplatňovat – v jakých fázích procesů se na ní zaměřit a jak jí uplatnit při zadávání

Checklist MPSV – kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce

Uplatnitelné příležitosti, témata OVZ (odpovědného veřejného zadávání) a příklady dobré praxe (zaměstnanost, vzdělávání, důstojné pracovní podmínky, sociální podniky, etické nakupování, přínos pro místní komunitu, férové vztahy, ekologicky šetrná řešení, cirkulární ekonomika, inovace) – typy konkrétních veřejných zakázek, na které se nejčastěji mohou uplatnit zásady odpovědného veřejného zadávání.

 

Cíl: Seznámení s celkovými přínosy odpovědného veřejného zadávání, námět na vypořádání se s novelizací zákona o zadávání veřejných zakázek v oblasti odpovědného veřejného zadávání (platné od 1. 1. 2021), zaměření se na praktické příklady a ukázky kdy a jak používat v praxi.

Seminář je vysílán zdarma!

O lektorce:

Leona je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro oblast veřejných zakázek na MPSV. Jak sama říká: „Odpovědnému zadávání stoprocentně věřím, jedná se o přístup, který je správný a efektivní, a je budoucností chytrého nákupu. Tento přístup šíříme v rámci projektů SOVZ, ale současně se jej snažím maximálně využívat i v rámci své každodenní agendy při zadávání veřejných zakázek na MPSV. Dosud jsme tak ve veřejných zakázkách v řádech stovek miliónů korun získali přidanou hodnotu v podobě podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, důstojné práce, zapojení sociálních podniků či nákupu ekologicky šetrných variant zboží a energií.

 

Leona vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU. Ve volném čase miluje cestování se svými dětmi.

Komentáře