Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Čas konání: 9:00 - 12:00
Místo konání:
Praha i online
Cena bez DPH: 1800,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

I ve formě online!

Všechny semináře jsou i v online variantě, bez ohledu na to, zda bude možné prezenční formu konat či ne. 

Více k online přenosům zde.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Anotace:

Koncem ledna roku 2021 prezident podepsal nový zákon o evidenci skutečných majitelů a novely souvisejících právních předpisů, které do českého právního řádu transponují V. AML směrnici. Společně se podíváme, co tato změna přinese, jak byla změněna definice skutečného majitele a jaké nové povinnosti pro širokou škálu subjektů jsou s touto novou úpravou spojeny.

ZAMĚŘENÍ:

V rámci webináře se zaměříme na hlavní změny v pojetí skutečného majitele a jaké nové povinnosti vzniknou různým subjektům v důsledky novely. Představíme novou definici skutečného majitele a řekneme si, v jaké fázi a jakým způsobem může zadavatel veřejné zakázky identifikaci i identitu skutečného majitele zkoumat. Budou rovněž představeny novinky související se samotnou evidencí skutečných majitelů.

Program:

 • Zákonná definice skutečného majitele;
  • Původní definice dle zákona proti praní špinavých peněz;
  • Nová definice dle zákona o skutečných majitelích;
  • Možné změny pro společnosti, které svého skutečného majitele již zapsali;
  • Právnické osoby bez skutečného majitele;
 • Evidence skutečných majitelů;
  • Charakteristika evidence;
  • Vzdálené přístupy;
  • Nahlížení do evidence skutečných majitelů v rámci zadávacího řízení;
 • Nesrovnalosti, neprovedení zápisů, sankce
  • Veřejnoprávní a soukromoprávní sankce
  • Řízení o nesrovnalosti a jeho důsledky.

Novinky v oblasti evidence skutečných majitelů:

MMR vydalo příručku evidování skutečných majitelů - ke stažení ZDE

+ Aktualita MMR "Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele" - Aktualita_WORD

Lektor:

Mgr. Alexandra Parnaiová, Havel & Partners

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Komentáře