Kurz účetnictví od A do Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 denní)

Kód: C/4
Kategorie: Účetnictví
Termín: 29.03.2022
Čas konání: 29. a 30. 3. 2019
vždy od 9:00 do 13:45
Místo konání:
Praha, K-Centrum SMOSK,
Senovážné náměstí 23
Cena bez DPH: 6050,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-285/2018

CÍLEM KURZU JE SEZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮ S PLATNOU PRÁVNI ÚPRAVOU A PRINCIPY ÚČETNICTVÍ PRO POCHOPNÍ JEHO PODSTATY A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTECH. CÍLEM KURZU NENÍ NAUČIT SE ÚČTOVAT, ALE POCHOPIT CO, JAK A KDE ÚČETNICTVÍ ZACHYCUJE, RESP., CO, KDE V ÚČETNICTVÍ NAJDEME.

Kurz seznamuje s legislativním rámcem účetnictví v ČR, vysvětluje základní principy a logiku účetnictví, způsob zajištění průkaznosti v účetnictví, seznamuje se základními účetními pojmy, základními principy účtování aktiv, pasiv, nákladů a výnosů a rozdíly v účtování rozpočtové sféry, podnikatelů a nevýdělečných organizací.

Obsah:

I. Právní úprava účetnictví v ČR

Platné legislativní schéma účetnictví.

Struktura zákona o účetnictví a výklad základních pojmů (účetní jednotka, soustavy účetnictví, formy účetnictví, účetní záznam, účetní doklad a jeho náležitosti, účetní zápis, účetní knihy, průkaznost účetnictví, základní účetní principy), struktura prováděcích účetních vyhlášek MF, české účetní standardy.

II. Základy teorie podvojného účetnictví

Základní pojmy - aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, účty, podvojné účtování, náklady, výnosy a jejich účtování, podrozvahové účty, závěrkové účty, účtové osnovy, účetní závěrka.

III. Účtování přírůstků a úbytků aktiv a pasiv, nákladů a výnosů v jednotlivých oblastech majetku a závazků, základní principy účtování dotací a rozdíly v jejich účtování u rozpočtové sféry, podnikatelů a nevýdělečných organizací – základní schéma účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, penězích, pohledávkách a závazcích, účtování provozních dotací, účtování dotací na pořízení dlouhodobého majetku

Určení a předpokládané znalosti:

KURZ NEPŘEDPOKLÁDÁ ŽÁDNÉ PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI. JE VHODNÝ I PRO ZAČÁTEČNÍKY K SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI PRINCIPY A ODLIŠNOSTMI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚČETNICTVÍ PRO OBLAST ŘÍZENÍ A KONTROLY. KURZ JE ZVLÁŠTĚ VHODNÝ PRO PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ MANAŽERY, KONTROLORY I INTERNÍ AUDITORY, U KTERÝCH JE POTŘEBA ZNÁT ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČETNICTVÍ. ZKUŠENÍ ÚČETNÍ ZÍSKAJÍ NA KURZU ODPOVĚDI NA OTÁZKY OD DLOUHOLETÉHO AUDITORA A VELICE ŽÁDANÉHO LEKTORA ING. VILÉMA JURÁNKA.

Komentáře

No Thoughts on Kurz účetnictví od A do Z pro kontrolní a řídící pracovníky (2 denní)

Leave A Comment