Intenzivní kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky (4 dny)

Kód: C/11
Termín: 20.09.2021
Čas konání: 20., 21., 22. a 23. 9. 2021
vždy od 9:00 do 15:00
Místo konání:
Praha
Cena bez DPH: 9.470,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR: bude doplněno

Intenzivní kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky

CÍLEM INOVOVANÉHO KURZU JE SEZNÁMIT ÚČASTNÍKY S LEGISLATIVNÍM RÁMCEM ÚČETNICTVÍ V ČR, VYSVĚTLIT ZÁKLADNÍ PRINCIPY A LOGIKU ÚČETNICTVÍ, ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRŮKAZNOSTI V ÚČETNICTVÍ, SEZNÁMIT SE ZÁKLADNÍMI ÚČETNÍMI POJMY, ZÁKLADNÍMI PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ MAJETKU, DOTACÍ, MZDOVÝCH NÁKLADŮ A CESTOVNÍCH NÁHRAD V POROVNÁNÍ ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÉ SFÉRY, ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ. VEŠKERÉ INFORMACE ZOHLEDŇUJÍ AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVU V DOBĚ KONÁNÍ KURZU.

Čtyřdenní kurz nabitý informacemi z oblasti účetnictví. Vhodný i pro začátečníky. Zkušení účetní získají odpovědi na otázky od dlouholetého auditora a velice žádaného lektora Ing. Viléma Juránka.

Obsah:

  • Právní úprava účetnictví v ČR

Legislativní schéma účetnictví a jeho vývoj do dnešní podoby, reforma účetnictví rozpočtové sféry, struktura a výklad vybraných ustanovení zákona o účetnictví, úvodní výklad k vyhláškám MF, uspořádání směrných účtových osnov rozpočtové sféry, nevýdělečných organizací a podnikatelů, struktura českých účetních standardů pro rozpočtovou sféru, nevýdělečné organizace a pro podnikatele, účetní doklady a jejich náležitosti

  • Základy teorie podvojného účetnictví

Základní pojmy - aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, účty, podvojné účtování, náklady, výnosy, podrozvahové účty

  • Dlouhodobý majetek – účtová třída 0

Právní úprava dlouhodobého majetku, vymezení a oceňování dlouhodobého majetku, odpisy, technické zhodnocení, opravy a údržba, dotace na dlouhodobý majetek, inventarizace, dočasné a trvalé snížení hodnoty, soubory majetku, zmařené investice, základní okruhy účtování dlouhodobého majetku

  • Zásoby – účtová třída 1, Finanční majetek - účtová třída 2                         Právní úprava zásob, vymezení a oceňování zásob, základní okruh účtování zásob nakupovaných a zásob vlastní výroby způsobem A i způsobem B, účtování v účtové třídě 2
  • Účtová třída 3  - zúčtovací vztahy 

Zúčtování dotací, ostatní účtování v účtové třídě 3 - odhadované pohledávky a závazky, časové rozlišování nákladů a výnosů v rozpočtové sféře, u nevýdělečných organizací a podnikatelů, nerealizované kurzové rozdíly, opravné položky k pohledávkám

  • Účtová třída 5 a 6 - náklady a výnosy

Právní úprava, náklady a výnosy v rozpočtové sféře, u nevýdělečných organizací a u podnikatelů

  • Účetní uzávěrka a účetní závěrka

Teorie účetní uzávěrky, přípravné práce před účetní uzávěrkou, fáze účetní uzávěrky, účetní uzávěrka v OSS, účetní uzávěrka v ÚSC, účetní uzávěrka v PO, převod zůstatků do dalšího roku. Vymezení účetní závěrky a její právní rámec, části účetní závěrky, účetní závěrka v rozpočtové sféře, účetní závěrka u nevýdělečných organizací a účetní závěrka u podnikatelů, závěrečná rekapitulace

 

Určení a předpokládané znalosti: Kurz je vhodný i pro začátečníky k seznámení se základními principy účetnictví pro oblast řízení a kontroly. Kurz je zvláště vhodný pro projektové a finanční manažery, kontrolory i interní auditory. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti.

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Hodnocení

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (9 Průměrné hodnocení4,56 z 5)
Loading...

Nezávazná rezervace

Nezávazná rezervace semináře
Rezervací se nezavazujete k platbě ani nenahrazuje závaznou objednávku.
Jméno a příjmení účastníka semináře, pokud není v době rezervace možné upřesnit, vyplňte jméno objednatele.
Organizace, za kterou je vytvářena NEZÁVAZNÁ REZERVACE.
Předpokládaný počet účastníků.
Pokud nám zanecháte telefonický kontakt, bude pro nás snadnější Vás kontaktovat v případě, že bude rezervaci potřeba potvrdit, prodloužit, zrušit nebo jinak upravit.
Pokud nám chcete něco sdělit nebo uplatnit kód slevy, zde máte prostor.

Komentáře