Nový stavební zákon

Kód: E/16
Kategorie: Stavební zákon
Termín: 9.03.2022
Čas konání: 9:00 - 13:45
Místo konání:
Praha, nebo online přenos (vyberte v přihlášce)
Cena bez DPH: 2720,- Kč
Elektronická přihláška: ZDE
Přihláška (Word): ZDE
Číslo akreditace MVČR:

Nový stavební zákon

Obsah:

  • stručné seznámení s aktuální podobou zákona v členění soustavy stavebních úřadů a jejich pravomocí k povolování staveb vč. nového členění staveb (pozn. Samotná struktura, vazby a fungování uvnitř stavebního úřadu budou známi až se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu v příštím roce)
  • změny související s plánovaným zavedením digitalizace ve stavebním zákoně – uvedené v části sedmé NSZ (vysvětlení, aby při povolení stavby bylo jasné, co stačí přidat do portálu stavebníka a co je třeba řešit dříve, co je nutné mít (dotčené orgány, sítě,…),
  • Stěžejní pozornost bude kladena na část šestou stavebního zákona tj. zákona č. 283/2021 Sb. (NSZ)- změny v oblasti stavebního řáduporovnání SZ a NSZ, tedy nové povolovací procesy (účastníci, průběh, odvolání atd.), možnosti užívání a odstraňování staveb
  • seznámení s novinkami v části čtvrté NSZ – hmotné stavební právo – (pouze základní seznámení - bude mít největší prostor až v příštím roce, neboť podstatně váže na připravované prováděcí vyhlášky o požadavcích na stavby – tj. bude mít vliv na návrh všech staveb a s nimi související vyhláška o dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah jednotlivých dokumentací).

 

Určení a předpokládané znalosti: pro pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory

Forma konání - Prezenčně i online

V přihlášce prosím označte, na jakou formu semináře se hlásíte.

Na online formu je 10% sleva oproti prezenční standardní prezenční formě. 

Komentáře

No Thoughts on Nový stavební zákon

Leave A Comment