Místo konání Praha


Senovážné nám. 23
Praha 1
www.smkos-kcentrum.cz

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška

Hospodaření organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a související otázky

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 15.06.2020 Praha 2470,- Kč

Elektronizace – AKTUALIZACE

Elektronizace
Veřejné zakázky
Mgr. Monika Koudelková 16.06.2020 Praha 1800,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za krokem

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 17.06.2020 Praha 2450,- Kč

Kontrola a kontrolní protokoly II. – řešení kontrolních zjištění v praxi

Finanční kontrola Ing. Bc. Michal Sklenář 18.06.2020 Praha 2650,- Kč

Finanční kontrola ve veřejné správě – NOVELA

Finanční kontrola Mgr. Jana Kranecová 15.09.2020 Praha 2570,- Kč

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Finanční kontrola JUDr. Zdeněk Lankaš 16.09.2020 Praha 2470,- Kč

Vnitřní směrnice v oblasti VZ – NOVINKA

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 17.09.2020 Praha 1.800,- Kč

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 22.09.2020 Praha 2470,- Kč

Veřejné zakázky A – Z I. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 30.09.2020 Praha 5500,- Kč

Veřejné zakázky A – Z II. (2 dny)

Veřejné zakázky Mgr. Monika Koudelková 7.10.2020 Praha 5500,- Kč

Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 13.10.2020 Praha 2350,- Kč

Tvorba zadávací dokumentace

Veřejné zakázky Mgr. Vladimír Studnička 14.10.2020 Praha 2470,- Kč

Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 15.10.2020 Praha 2450,- Kč

Intenzivní kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 20.10.2020 Praha 9.470,- Kč

Time Management v praxi

Komunikace
Osobní rozvoj
Mgr. Hana Dvořáková 5.11.2020 Praha 2450,- Kč

Inventarizace

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 10.11.2020 Praha 2350,- Kč

Oběh účetních dokladů v podmínkách nového zákona o řízení a kontrole

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 11.11.2020 Praha 2550,- Kč

Transfery, praktické problémy jejich účtování

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 12.11.2020 Praha 2470,- Kč

Informace vyplývající z účetní závěrky

Účetnictví Ing. Vilém Juránek 24.11.2020 Praha 2350,- Kč

Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky Mgr. Pavel Herman 25.11.2020 Praha 2470,- Kč