Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 18. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy Kurzy 2018
Přihláška na kurz (Kurzy ) Archiv
Kurzy 2018 (Kurzy ) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím wordového formuláře "Závazné přihlášky", který odešlete vyplněný na adresu info@cmud.cz, faxem (466 714 451 od 1.8.2012 nové číslo 246 013 342) nebo poštou na adresu ČMUD, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice.
K přihlášení můžete použít též elektronický formulář "Závazné přihlášky" jehož potvrzením zasíláte automaticky přihlášku na náš e-mail. O přijetí závazné přihlášky obdržíte potvrzení.
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ
Word PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


Obsah kurzu:

1. Teoretická východiska oběhu účetních dokladů

1.1. Předmět účetnictví (ekonomické jevy zachycované v účetnictví)

1.2. Účetní záznamy a jejich průkaznost (vymezení, formy, transformace, průkaznost a její zajištění)

1.3. Účetní doklady – nejdůležitější účetní záznamy (vymezení, náležitosti, význam)

2. Oběh účetních dokladů

2.1. Oběh účetních dokladů

2.2. Účetnictví x zákon o finanční kontrole


Počet souvisejících souborů 0