Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 18. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy Kurzy 2018
Přihláška na kurz (Kurzy ) Archiv
Kurzy 2018 (Kurzy ) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím wordového formuláře "Závazné přihlášky", který odešlete vyplněný na adresu info@cmud.cz, faxem (466 714 451 od 1.8.2012 nové číslo 246 013 342) nebo poštou na adresu ČMUD, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice.
K přihlášení můžete použít též elektronický formulář "Závazné přihlášky" jehož potvrzením zasíláte automaticky přihlášku na náš e-mail. O přijetí závazné přihlášky obdržíte potvrzení.
Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 + Zjednodušené podlimitní řízení

18.10.2017

Cena: 2.470,- bez DPH/1 den
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ
Word PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


Kurz seznamuje účastníky s postupy, kterými jsou stanoveny závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, – tj. všechny veřejné zakázky „malého rozsahu“ a dále zakázky, zadávané v rámci všech strukturálních fondů EU všemi subjekty, které nejsou zadavateli ze zákona.

Druhou část kurzu tvoří problematika zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Kurz seznamuje účastníky s praktickými postupy při použití zjednodušeného podlimitního řízení. Zjednodušené podlimitní řízení je sice aktuálně nejkomfortnější způsob zadávání VZ, ale přesto vyžaduje velmi pečlivé dodržování zákonem stanovených povinností, s nimiž se účastníci kurzu detailně seznámí, včetně všech náležitostí potřebných k doložení kvalifikace pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti, je vhodný i pro úplné začátečníky.

Lektor: Mgr. Ondřej Hartman (Ernst & Young)


Počet souvisejících souborů 0