Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 18. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy Kurzy 2018
Přihláška na kurz (Kurzy ) Archiv
Kurzy 2018 (Kurzy ) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím wordového formuláře "Závazné přihlášky", který odešlete vyplněný na adresu info@cmud.cz, faxem (466 714 451 od 1.8.2012 nové číslo 246 013 342) nebo poštou na adresu ČMUD, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice.
K přihlášení můžete použít též elektronický formulář "Závazné přihlášky" jehož potvrzením zasíláte automaticky přihlášku na náš e-mail. O přijetí závazné přihlášky obdržíte potvrzení.
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ
Word PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


Proč je důležité zacházet se stresem?

Jak může správné zacházení se stresem zlepšit naší práci?

Jak můžeme díky stres managementu mít výkonější zaměstnace a jak se výkonější můžeme stát i my?

Následující okruhy by Vás měly v rámci tohoto kurzu naučit, jak si zodpovědět výše uvedené otázky:

- objevení a osvojení si systému růstu a zlepšování svého pracovního výkonu

- posílení psychické odolnosti, zejména pak v rámci pracovních úkolů

- důvěra ve schopnost řešení náročných úkolů a jejich zvládání

Lektor: Mgr. Rostislav Bezděk (psycholog PČR, koordinátor Týmu pro oběti TČ)


Počet souvisejících souborů 0