Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 18. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy Kurzy 2018
Přihláška na kurz (Kurzy ) Archiv
Kurzy 2018 (Kurzy ) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím wordového formuláře "Závazné přihlášky", který odešlete vyplněný na adresu info@cmud.cz, faxem (466 714 451 od 1.8.2012 nové číslo 246 013 342) nebo poštou na adresu ČMUD, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice.
K přihlášení můžete použít též elektronický formulář "Závazné přihlášky" jehož potvrzením zasíláte automaticky přihlášku na náš e-mail. O přijetí závazné přihlášky obdržíte potvrzení.
„Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.11.2017
Cena: 2.470,- bez DPH/1 den
Kód kurzu: A/41
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ
Word PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


Kurz seznamuje účastníky s dvěma novými pohledy na úlohu poddodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - jednak z pohledu poddodavatele, který se přímo podílí na realizaci plnění určité části veřejné zakázky a na druhé straně pozice jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazoval dodavatel kvalifikaci.

Konečně se dozvíte, jaký je mezi „jinou osobou“ a poddodavatelem rozdíl z hlediska jejich účasti na plnění VZ, jaké jsou jejich povinnosti při realizaci veřejné zakázky a jak se může zadavatel chránit před nežádoucím plněním ze strany poddodavatelů. Součástí kurzu jsou i odkazy na rozhodovací praxi ÚOHS a soudů.

Pro účast na kurzu je vhodná částečná znalost zákona o veřejných zakázkách např. na úrovni kurzu A/3 nebo A/5.

Lektor: Mgr. Tomáš Machurek


Počet souvisejících souborů 0