Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 18. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Organizační informace Místo a čas konání

Místo a čas konání kurzů:


PRAHA, Senovážné nám. 23, Praha 1, www.smkos-kcentrum.cz)


BRNO - eFi Hotel Brno; web zde; Bratislavská 52, 602 00 Brno

OLOMOUC - Regionální centrum Olomouc s.r.o.; web zde; Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

PLZEŇ - "Středisko služeb školám"; web zde; Částkova 78, 32600 Plzeň


Začátek kurzů je vždy v 9.00, konec u celodenních kurzů je mezi 15.10-15.15 v průběhu celodenního programu je 45 min. přestávka na oběd.


Na kurzy je možné se přihlásit zasláním písemné přihlášky poštou nebo e-mailem, popř. elektronickou přihláškou přímo na našich stránkách
www.cmud.cz, kde naleznete také k uvedeným kurzům více podrobností.


Mapa - místo konání Praha


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO KONÁNÍ:

Všechny naše kurzy, pokud není uvedeno jinak, se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23 (http://www.smosk-kcentrum.cz).Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  NEN

20.6.2018

Kurz:  „Veřejné zakázky – základní orientace v zákoně“

19.9.2018

Kurz:  „Elektronizace veřejných zakázek“

20.9.2018

Kurz:  „Finanční kontrola ve veřejné správě“

10.10.2018

Kurz:  „Transfery, praktické problémy jejich účtování“

11.10.2018

Kurz:  „Vyjednávání“

17.10.2018

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek“

23.10.2018

Kurz:  „Kontrola a kontrolní protokoly“

24.10.2018

Kurz:  „Zadávání VZ dělených na části, stanovování hodnoty VZ, sčítání a dělení zakázek“

25.10.2018

Kurz:  „Zadávání veřejných zakázek v roce 2018“ – seznamte se s novinkami, získejte praktické poznatky, vyvarujte se častých chyb

1.11.2018

Kurz:  „Kurz účetnictví od A-Z pro kontrolní a řídící pracovníky“ (2 denní)

6. a 7.11.2018

Kurz:  „Kontrola a audit veřejných zakázek“

13.11.2018

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

20. a 21. 11. 2018

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout“

21.11.2018

Kurz:  "Kvalifikace ve veřejných zakázkách v roce 2018"

22.11.2018

Kurz:  „Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek“

27.11.2018

Kurz:  „Ochrana proti postupu zadavatele veřejných zakázek“

5.12.2018

Kurz:  „Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování“

12.12.2018

Kurz:  „Stress Management“

13.12.2018