Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je sobota 25. listopadu


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Organizační informace Místo a čas konání

Místo a čas konání kurzů:


PRAHA, Senovážné nám. 23, Praha 1, www.smkos-kcentrum.cz)


BRNO - eFi Hotel Brno; web zde; Bratislavská 52, 602 00 Brno

OLOMOUC - Regionální centrum Olomouc s.r.o.; web zde; Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

PLZEŇ - "Středisko služeb školám"; web zde; Částkova 78, 32600 Plzeň


Začátek kurzů je vždy v 9.00, konec u celodenních kurzů je mezi 15.10-15.15 v průběhu celodenního programu je 45 min. přestávka na oběd.


Na kurzy je možné se přihlásit zasláním písemné přihlášky poštou nebo e-mailem, popř. elektronickou přihláškou přímo na našich stránkách
www.cmud.cz, kde naleznete také k uvedeným kurzům více podrobností.


Mapa - místo konání Praha


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační pokyny a faktury na obsazené kurzy jsou rozesílány vždy nejpozději deset dnů před termínem konání příslušného kurzu či semináře.

Ohledně faktur se obracejte na náš e-mail nebo našeho organizačního pracovníka Mgr. Jiřího Koláře viz. KONTAKT.


MÍSTO KONÁNÍ:

Všechny naše kurzy, pokud není uvedeno jinak, se konají v učebenách K-centrum SMOSK na Senovážném náměstí 23 (http://www.smosk-kcentrum.cz).