Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je sobota 25. listopadu


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Veřejné zakázky

Od účinnosti novely č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách nabízí ČMÚD nejen školení  k této problematice akreditovaná  MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, ale také organizaci a realizaci zadavatelských činností při zadávání veřejných zakázek.

Složité procesy zadávání, stejně jako aplikace zcela nových institutů při zadávání veřejných zakázek je možno zvládnout velmi snadno a bez rizika s pomocí našich odborníků.

V oblasti zadávání veřejných zakázek realizujeme zadavatelské činnosti jak pro soukromé firmy, které musí provádět zadávací řízení s ohledem na příjem dotací včetně finančních prostředků ze SF EU, tak i pro řadu institucí veřejné správy.