Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je sobota 25. listopadu


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy

Jako vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (č. akr. AK I-13/2006) nabízí Český a moravský účetní dvůr také řadu kurzů a školení k praktickému zvládnutí náročných úkolů v této oblasti. Široká škála kurzů od základů kontroly až po úzce specializované kurzy v oblasti interního auditu a managementu oslovila v uplynulých letech řadu našich absolventů, kteří tak mohou získat ucelenou řadu odborných znalostí.
 
 Český a moravský účetní dvůr je mj. také členem Asociace pro veřejné zakázky.

V naší nové nabídce vzdělávacích kurzů se objevují velmi žádané kurzy, které bylo možno najít v nabídce minulých let z oblasti auditu a kontroly, z oblasti čerpání evropských strukturálních fondů, ale také kurz zaměřený na aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Samozřejmostí jsou a v nabídce zůstávají kurzy k prováděcí vyhlášce č. 416/2004 Sb., kurz k analýze rizik, a další kurzy, které již reflektují  aktuální potřeby pracovníků v oblasti kontroly a interního auditu. 
Mezi nově koncipované kurzy patří kurzy z oblasti veřejné podpory, rozpočtových pravidel a k problematice v oblasti ESF, které by měly všem finančním a projektovým manažerům poskytnout ucelené vzdělání k příslušným fondům, včetně základů účetnictví.   

     Vysokou účinnost a mimořádně dobré výsledky však přináší i realizace zakázkových kurzů koncipovaných speciálně pro prostředí konkrétního úřadu.


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *623.doc   Harmonogram kurzů na I.pol. 2017
(Soubor vložen 07.02.2017, 22:18:54, Editace 07.02.2017, 22:18:54)
Počet souborů vložených ke článku: 1