Home Home
příjemný večer
srdečně Vás vítáme
je úterý 26. září


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy

Jako vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (č. akr. AK I-13/2006) nabízí Český a moravský účetní dvůr také řadu kurzů a školení k praktickému zvládnutí náročných úkolů v této oblasti. Široká škála kurzů od základů kontroly až po úzce specializované kurzy v oblasti interního auditu a managementu oslovila v uplynulých letech řadu našich absolventů, kteří tak mohou získat ucelenou řadu odborných znalostí.
 
 Český a moravský účetní dvůr je mj. také členem Asociace pro veřejné zakázky.

V naší nové nabídce vzdělávacích kurzů se objevují velmi žádané kurzy, které bylo možno najít v nabídce minulých let z oblasti auditu a kontroly, z oblasti čerpání evropských strukturálních fondů, ale také kurz zaměřený na aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Samozřejmostí jsou a v nabídce zůstávají kurzy k prováděcí vyhlášce č. 416/2004 Sb., kurz k analýze rizik, a další kurzy, které již reflektují  aktuální potřeby pracovníků v oblasti kontroly a interního auditu. 
Mezi nově koncipované kurzy patří kurzy z oblasti veřejné podpory, rozpočtových pravidel a k problematice v oblasti ESF, které by měly všem finančním a projektovým manažerům poskytnout ucelené vzdělání k příslušným fondům, včetně základů účetnictví.   

     Vysokou účinnost a mimořádně dobré výsledky však přináší i realizace zakázkových kurzů koncipovaných speciálně pro prostředí konkrétního úřadu.


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *623.doc   Harmonogram kurzů na I.pol. 2017
(Soubor vložen 07.02.2017, 22:18:54, Editace 07.02.2017, 22:18:54)
Počet souborů vložených ke článku: 1


Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

3.,4., 11., 12. 10. 2017

Kurz:  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017 (ST 1071/0)

17.10.2017

Kurz:  Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 + Zjednodušené podlimitní řízení

18.10.2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

24.10.2017

Kurz:  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – jak to bude doopravdy – Praha !!

25.10.2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.11.2017

Kurz:  „Programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje“

2.11.2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout 2“

8.11.2017

Kurz:  „Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky“

8., 9., 15., a 16. 11. 2017

Kurz:  „Stress Management“

9.11.2017

Kurz:  Finanční kontrola ve veřejné správě – a jak to teď bude dál?

14.11.2017

Kurz:  „Vyjednávání“

15.11.2017

Kurz:  „Time Mangement v praxi“

16.11.2017

Kurz:  „Audit a kontrola v oblasti inventarizace majetku“

20.11.2017

Kurz:  Kontrola a tvorba protokolů

22.11.2017

Kurz:  „Dlouhodobý majetek ze všech úhlů pohledu“

27.11.2017

Kurz:  Oběh účetních dokladů

28.11.2017

Kurz:  Přístup k informacím, právo na informace a ochrana osobních údajů z pohledu auditu, kontroly a veřejných zakázek

6.12.2017

Kurz:  Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z

6., 7. 12. 2017