Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 26. února


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy

Jako vzdělávací instituce akreditovaná MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (č. akr. AK I-13/2006) nabízí Český a moravský účetní dvůr také řadu kurzů a školení k praktickému zvládnutí náročných úkolů v této oblasti. Široká škála kurzů od základů kontroly až po úzce specializované kurzy v oblasti interního auditu a managementu oslovila v uplynulých letech řadu našich absolventů, kteří tak mohou získat ucelenou řadu odborných znalostí.
 
 Český a moravský účetní dvůr je mj. také členem Asociace pro veřejné zakázky.

V naší nové nabídce vzdělávacích kurzů se objevují velmi žádané kurzy, které bylo možno najít v nabídce minulých let z oblasti auditu a kontroly, z oblasti čerpání evropských strukturálních fondů, ale také kurz zaměřený na aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Samozřejmostí jsou a v nabídce zůstávají kurzy k prováděcí vyhlášce č. 416/2004 Sb., kurz k analýze rizik, a další kurzy, které již reflektují  aktuální potřeby pracovníků v oblasti kontroly a interního auditu. 
Mezi nově koncipované kurzy patří kurzy z oblasti veřejné podpory, rozpočtových pravidel a k problematice v oblasti ESF, které by měly všem finančním a projektovým manažerům poskytnout ucelené vzdělání k příslušným fondům, včetně základů účetnictví.   

     Vysokou účinnost a mimořádně dobré výsledky však přináší i realizace zakázkových kurzů koncipovaných speciálně pro prostředí konkrétního úřadu.


Soubory vložené ke článku (počet: 1)
Otevři soubor *623.doc   Harmonogram kurzů na I.pol. 2017
(Soubor vložen 07.02.2017, 22:18:54, Editace 07.02.2017, 22:18:54)
Počet souborů vložených ke článku: 1


Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Finanční kontrola ve veřejné správě“

7.3.2018

Kurz:  „Způsobilost výdajů - obecně + IROP“

8.3.2018

Kurz:  „Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z“

13. a 14. 3. 2018

Kurz:  „Kontrola veřejných zakázek “

20.3.2018

Kurz:  „Vyjednávání“

21.3.2018

Kurz:  „Zadávání veřejných zakázek v roce 2018“ – seznamte se s novinkami, získejte praktické poznatky, vyvarujte se častých chyb

10.4.2018

Kurz:  „Zadávání veřejných zakázek dělených na části“

11.4.2018

Kurz:  „Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“

12.4.2018

Kurz:  „Problematika porušování zákona o účetnictví“

17.4.2018

Kurz:  „Time Management v praxi“

18.4.2018

Kurz:  „Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek“

24.4.2018

Kurz:  „Kontrola a audit – co může a co musí kontrolovaná/auditovaná osoba“

25.4.2018

Kurz:  „Výkladová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek“

26.4.2018

Kurz:  „Finanční opravy za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek v projektech EU“

15.5.2018

Kurz:  Elektronizace veřejných zakázek

17.5.2018

Kurz:  „Postupy poskytovatelů dotací při porušení podmínek dotací“ – workshop

17.5.2018

Kurz:  „Kontrola a kontrolní protokoly“

22.5.2018

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout“

23.5.2018

Kurz:  Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky A-Z (2dny)

23. a 24. 5. 2018

Kurz:  „Správná administrace veřejných zakázek pro sektorové zadavatele“

24.5.2018

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

29., 30.5. a 12., 13. 6. 2018

Kurz:  Veřejná podpora

31.5.2018

Kurz:  „Kvalifikace ve veřejných zakázkách v roce 2018“

5.6.2018

Kurz:  „Ochrana proti postupu zadavatele veřejných zakázek“

6.6.2018

Kurz:  „Stress Management“

7.6.2018

Kurz:  „Dlouhodobý majetek u vybraných účetních jednotek a praktické problémy jeho evidence a účtování“

14.6.2018

Kurz:  „Transfery, praktické problémy jejich účtování“

11.10.2018